Det svenska näringslivet 2018 hade över en miljon registrerade företag, och de senaste åren har ungefär sjuttiotusen nystartade företag lagts till per år. Så sent som i Januari 2019 så var 473900 personer i Sverige företagare vilket motsvarar hela 8.5 procent av de sysselsatta. Ungefär 75% av de en miljon företagen är enmansföretag, det vill säga företag utan några egentliga anställda. Det är ganska lätt att starta eget i Sverige. Skuggsidan av en blomstrande företagsamhet i Sverige är naturligtvis att en del företag går under, eller avvecklas, vare sig det beror på konkurs eller att motivationen tagit slut. Ibland så tar ägaren med sig företaget långt in i pensionsåldern och kanske ända in i graven. En del företag går upp i andra eller säljs. Ett alternativ när det är dags att ta farväl av ett företag är att helt enkelt sätta det i likvidation.

No comment

You must be logged in to post a comment.